Het Programma

[gap height=”30px”]

[title text=”Het Programma” style=”bold_center”]

[row]

[col span=”1/1″]

Het cursusprogramma omvat acht bijeenkomsten van anderhalf uur voor 8 tot 15 deelnemers per groep.

Kosten zijn € 4,- per bijeenkomst.

Een cursusbijeenkomst van Aikido65+  is specifiek gericht op het vergroten van het bewegingspotentieel van de kwetsbare oudere  door een gerichte fysieke  en interactieve fysiek-mentale training van een uur. Na elke bijeenkomst volgt een half uur sociale interactie. De oefeningen vergroten de souplesse, het balansherstel en de flexibiliteit van het lichaam. Het zich zelfstandig bewegen naar de cursuslocatie is bewust een onderdeel van het programma. De deelnemers helpen elkaar eraan herinneren via een telefooncirkel om te komen. Na afloop berichten de deelnemers elkaar dat ze weer thuis zijn gekomen. Tevens willen wij een email en facebookgroep opzetten voor de deelnemers. Na de uitvoering van het programma informeren wij de deelnemers over vervolgmogelijkheden en begeleiden hen actief met hun vervolgstap.  Het vervolg kan bijvoorbeeld aikido, Chi-Kung, Tai-Chi of Yoga betreffen. Voor mensen die lid willen worden van een aikidovereniging geldt een opstarttarief voor de eerste zes maanden lidmaatschap.

[/col]

[/row]

[row]

[col span=”1/2″]

[ux_image id=”https://www.aikido65plus.nl/wp-content/uploads/2016/09/14445159_525583307646322_7764259091911841221_o.jpeg”]

[/col]

[col span=”1/2″]

Doelgroep

De doelgroep van Aikido65+ heeft de volgende kenmerken:

  • zelfstandig wonend,
  • niet dementerend,
  • 65 jaar of ouder,
  • met een beperking,
  • gemotiveerd om aan zichzelf te werken om veerkrachtig te blijven.

Aikido65+ is een vernieuwende interventie met gerichte en geïntegreerde aandacht voor fysieke, mentale en sociale vaardigheden voor een groep ouderen die zich minder goed thuis voelt bij het reeds bestaande aanbod.  Met Aikido65+ vergroten wij de diversiteit van het aanbod. Ouderen bestaan immers niet uit een eenvormige groep. De mensen die midden jaren zestig 20 jaar oud waren zijn inmiddels 70 jaar oud!

[/col]

[/row]