aikido voor 65 plus

Aikido65+  is een aangepaste aikidovorm die uitermate geschikt is voor de ouder wordende mens die geconfronteerd wordt met steeds meer beperkingen en verminderde mobiliteit.

Aikido65+ is specifiek gericht  op het versterken en behouden van fysieke, mentale en sociale competenties en het tegengaan van angst en eenzaamheid.

Veerkracht en balansherstel vergen fysiek-mentale vaardigheden die met behulp van training zijn te versterken waarop  Aikido65+  specifiek gericht is. De vitaliteit wordt vergroot en de oudere voelt zich energieker en weerbaarder. Daarnaast stimuleert het programma de onderlinge contacten en de zelfstandigheid.